• Főlap
  • A kórus
  • Kórusunk története

AZ ALBA REGIA VEGYESKAR TÖRTÉNETE2

 

(1892-2010)

 

 

 

I. Az előzmények

 

 

 

A székesfehérvári dalkultúra egyik jeles képviselője az Alba Regia Kórus, amelyet a MÁV Déli Vasúti Műhelyének Dalegylete utódjaként hívtak életre 1971. januárjában. Az eredeti dalegylet létrejötte és megalapítása körülményeinek megismeréséhez jelentősen vissza kell tekinteni a múltba.

 

Székesfehérvár szabad királyi város zenei élete sajátos volt a XVIII-XIX. században. Országos hagyomány szerint a város zenészeinek hármas funkcióját tovább őrizte: zenészei játszottak a város saját ünnepein, részt vettek a templomok, az iskolák, sőt a színház együttesében, és hangverseny életében, végül pedig a szórakoztató zene területén, és természetesen a családi ünnepeken is elsőbbséget élveztek a magánzenészekkel szemben.

 

Az 1849-es Entwurf iskola-törvénynek megfelelően a gimnáziumokban, reáliskolákban a század második felében értékes, hangszeres zeneiskolát szerveznek. Ugyanebben az időben a színházban az európai repertoár zenés művei hangzanak fel. Az egész országban divatossá váló dalárdamozgalom e városban is az önkéntes kóruséneklés élményét nyújtja a polgárság széles rétegének. A XIX. században a városi zenészek a székesegyházi együttesben a heti liturgikus szolgálatukkal párhuzamosan – évente többször – oratóriumok előadására is vállalkoztak. Az egyre gyakrabban tartott hangversenyeken aktív szerep jut a városban állomásozó katonazenekarnak is, sőt a katonazenekar önálló koncerteket is adott. A század második felében sok országos hírű koncertező művész járt a városban, de a helyi zenetanárok és a zeneértők is színesítették a hangversenyeket, szóló és kamarazenéjükkel.

 

Az 1880-as években elsősorban a kamara muzsika divatozott, két kvartett működött, az egyiküket csak „doktorkvártett”-nek nevezték, mert tagjai dr. Kneifel Ferenc, dr. Lauschmann Gyula, dr. Fejér Ferenc és dr. Vass Bertalan voltak.

 

1901-ben alakult meg a Zenekedvelők Egyesülete, és az egyesület 1913-tól zeneiskolát tartott fenn a Megyeház téren.

 

A XX. század első harminc évében a dalkörök, dalárdák könnyen alakultak, de gyorsan meg is szűntek. Üdítő kivételt képeztek közülük a Polgári Dalkör, a Református Dalkör melyek hosszú időn át sikeresen működtek és az Alba Regia Vegyeskar elődje, a Déli Vasúti Műhely Dalegylete.

 

 

 

II. A kezdetek

 

 

 

Az énekkar története az elmúlt évtizedek folyamán szorosan összefonódott a MÁV Járműjavító műhelyének történetével. A műhely dolgozóinak dalszeretetét bizonyítja, hogy a műhely alapításával egyidejűleg, 1892-ben dalárdát is szerveztek. 1892. év őszén a műhely munkásai és alkalmazottai az akkori szüreti mulatság tiszta jövedelmét, mindegy száz forintot adtak a létesítendő dalárda céljaira. A Déli Vasúti Dalárda első karnagya Tombor Aladár, színházi karnagy volt, védnökké az akkori műhely főnökét, Rauscher Bélát választották.

 

1893-ban már jóváhagyott alapszabályok mellett működött az énekkar, melynek teljes és hivatalos neve a következő volt: „A cs. kir. szab. Déli Vaspálya Társaság Műhelyének Dalárdája, Székesfehérvár”. Még ebben az ében a Déli Vasút Igazgatósága állandó segélyt szavazott meg az énekkar támogatására.

 

Dalosversenyeken csak 1898-tól vett részt a dalárda, amikor a vezetést Tomm Béla hegedűművész vette át. Ebben az esztendőben, a Komáromban megtartott dunántúli dalosversenyen szerepeltek, és elismerő oklevelet nyertek. 1903-ban szép sikert értek el a temesvári országos dalosversenyen, és művészi kivitelű bronz lanttal tértek vissza. Az 1904-ben Nagykanizsán megrendezett és Pécsett megszervezett dalos-találkozón ezüst serleget szereztek.

1906-ban a dalárda vezetését dr. Kneifel Ferenc vette át, aki egészen 1927-ig vezette és irányította az énekkart. Ebben az időszakban kiemelkedő szereplések a következők voltak.: 1907. Eger, II. díj (Ezen a versenyen 24 résztvevő közül szerezték meg – a műhely jó hírét is öregbítő – II díjat.) 1909. Kecskemét, ezüst-babérkoszorú 1910. Keszthely, aranyserleg – ugyanebben az évben a budai királyi palota udvarán I. Ferenc József jelenlétében szerepelt az énekkar.

1912. Budapest, antik ezüstkancsó – ebben az évben vette fel az énekkar az alapszabály-módosítás után a „Déli Vasút Műhelyi Dalegylet” nevet.

 

vasuti_dalarda_2

 

MÁV Déli Vasúti Műhelyének Dalegyletének 1911-es tablója (a fotót köszönjük Kneifel Györgynek)

1913. Veszprém, országos dalosverseny, II. díjat, egy művészi bronz-szobrot nyertek a dalosok.

Az első világháború kitörése megakadályozta az énekkar további sikerekben gazdag fejlődését. A háború időtartama alatt szüneteltek a dalosversenyek, és csak 1920-ban indult meg az élet, amikor is három év késéssel tartották meg a negyed-évszázados jubileumot.

1922-ben Tata-tóváros, I. díj 1924. Szombathely 1925. Sopron 1926. Pécs, kiemelkedő állomásai a dalárda tevékenységének.

 

 

1927-ben Sztára Sándor karnagy, neves zeneszerző állt az énekkar élére, akinek nevéhez fűződik az 1929-es debreceni országos dalosversenyen megszerzett aranyserleg. Itt már a dalárda „D.V. Műhely Dal- és Zeneegyesület” néven szerepelt. Az 1930-as debreceni országos dalosversenyen a dalosok egy aranyozott ezüstserleget nyertek.

 

vasuti_dalardaMÁV Déli Vasúti Műhelyének Dalegylete az 1920-es években (a fotót köszönjük Kneifel Györgynek)

 

 

 

1930-ban volt a dalárda első rádiós szereplése.

 

1932-ben a székesfehérvári válogató versenyen a dalárda maximális pontszámmal nyerte el az első helyet. Ugyanebben az évben mutatkozott be az énekkar a közoktatásügyi miniszternek, ami után 1933-ban Szófiába utazott és szerepelt a bolgár király jelenlétében.

 

Az 1935-ös miskolci vasutas dalosversenyről a vándordíjat hozta el a kórus. Ebben az esztendőben a karmesteri pálca Országh Tivadar hegedűművész kezébe került. Veszprémben II. helyet és ezüstserleget, 1936-ban az emlékezetes szombathelyi dalosversenyen I. helyet, aranyérmet és serleget szerzett az énekkar. Az 1938-as székesfehérvári és az 1939-es kassai országos dalos ünnepélyeken megérdemelt sikereket arattak.

 

1939-ban Somfai László középiskolai tanár vette át a vezetést. Ebben az időszakban érte el az énekkar a legnagyobb taglétszámot, 81 főt. Az ő nevéhez fűződik az 1940-es győri dalosversenyen elért siker, amikor is a királydíjas csoportban a III. díjat nyerték el. 1941-ben volt a második rádiószereplés, amelynek legsikeresebb számai voltak: Frideric: Ladilom, Kodály: Felszállott a páva és Karádi nóták.

 

A második világháború megkezdése után a sorozatos bevonulások miatt szünetelt az énekkar működése, 1943-ban a karnagy is bevonult. A felszabadulás napjaiban az itthon levő dalosok egy közös székesfehérvári férfikarban a Szabad Május Kórusban vettek részt, melyet Szarka Károly vezetett. A felszabadulás után a MÁV-dalosok, színjátszók és népi táncosok kezdték meg elsőként a városban a kulturális tevékenységet. Társadalmi munkával felújították a régi és erősen megrongálódott MÁV Kultúrházat, melynek új színpadán pezsgő kultúrélet indult meg.

 

1948-ban Jurányi János karnagy vezetése alatt az ország minden táján vasutas csere-műsorokat szerveztek, és sikeresen szerepeltek a különböző dalos-találkozókon.

 

1949. január 1-én vegyeskar alakult, melynek tenor- és basszus-szólamát a meglevő férfikar egy része alkotta, a női tagság toborzását pedig a kultúrotthon vezetősége, Varga Gábor kultúrvezető, és az új karnagy, Kneifel Ferenc intézte. A vegyeskar 68 főnyi tagsággal kezdte a működését. Műsorukon szerepelt: Halmos László: Magyar-orosz népdalszvit, Székely Endre: Daloló szomszédaink, Bárdos Lajos: Népdalkórusok.

 

A szereplési lehetőségek rendkívüli módon megnőttek, a falujárások, protokoll-ünnepélyek, pártnapok, választási műsorok és egyéb műsorok alkalmával. Igen jelentős szerepet töltöttek be az ország nagyobb városaiban megrendezett dalos-találkozók, melyek igen vonzóvá tették az énekkari életet. 1949-ben volt az első kultúrverseny. Itt a vegyeskar, az első hely jutalmául, megkapta a Bartók Béla Szövetség „Élkórus” jelvényét.

 

1951-ben a budapesti István-telki főműhely (Landler Jenő Járműjavító Üzem) kultúrotthonában tartott vasutas kultúrversenyről ismét a „díjnyertes kórus” oklevéllel térhetett haza az énekkar.

 

1952-ben, a 60. éves jubileum alkalmával több énekkar szerepelt, s mindegyikük egy-egy értékes emléktárggyal fejezték ki barátai együttérzésüket.

 

1954-ben szerepelt a vegyeskar első ízben a rádió mikrofonja előtt.

 

1956-ban Budapesten a vasutas kultúrcsoportok döntő versenyében arattak sikert, ahol a „Díjnyertes” kitűntetést elsősorban Muradeli: Ifjú békeharcosok dala című művével érte le a kórus, amelynek szólóját Rábay Gyula, az együttes kiváló basszistája énekelte.

 

1958-ban ünnepelte a magyar vasutasság Kodály Zoltán 75 éves születésnapját. Ez annál is kedvesebb volt a Mester számára, mert ő is vasutas szülők gyermeke. Az énekkar itt Kodály: Békesség óhajtás-t, Horatii Carmen-t és a Nagyszalontai köszöntőt énekelte a Budapesti Zeneakadémia nagytermében.

 

Az 1961-es év nagyszabású szolnoki vasutas dalfesztivál esztendeje volt. Itt az egyéni számokon felül az egyik összkart, András B.: Lenin dalát a székesfehérvári karnagy, Kneifel Ferenc vezényelte a MÁV Szimfónikusok kíséretével

 

Az 1962-es esztendő három nevezetes eseményt hozott. Ekkor volt a 70 éves jubileum pár meghívott énekkarral, továbbá a Csepeli Vasmű kórusával lefolytatott nagyszabású hangverseny, és Bárdos Lajos szerzői estje, amelyen az énekesek többek között a szerzőnek ez alkalomra írt Székesfehérvár című művét énekelték az ő vezényletével. Az énekkar több ízben nyert megyei szintű aranyérmet, Sátoraljaújhelyen 1963-ban, illetve Székesfehérvárott 1964 és 1966-os években, és két ízben országos ezüst-koszorút, Cegléden, illetve Szombathelyen. 1966-ban két ízen szerepelt az énekkar a Magyar Rádióban, a Munkásénekkarok a mikrofon előtt, ill. a Muzsikáló képeslapok című műsorban.

 

korus1960-1962

 

Kórusfotó 1960-ból (vagy1962-ből?)

 

1966-ban a Kóruspódium című műsorban is szerepelt.

 

Jónéhány székesfehérvári elszármazott művész, pl. Turpinszky Béla, Kozma Lajos, Tombor Ágnes is a MÁV-énekkar rendezvényein mutatkoztak be először városunk lakosságának.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Az újjászerveződés

 

 

 

Az 1970-71. év telén új gazdát keresett a székesfehérvári MÁV vegyeskar, mert a vasutasok kultúrotthonában fenntartási gondok merültek fel. Az országos kultúralap igen sokfelé oszlott a MÁV kórusok nagy száma miatt, így nem sok jutott a szakmailag jól fejlődő és már magasabb igényeket támasztó székesfehérvári vegyes karnak. – Pallos Béla az Építők Központi Kórusának karnagya, aki ezelőtt vasutas kórust is vezetett javasolta az újgazdának az Építők Szakszervezetét, amelynek még nem volt olyan sok kórusa és ahol igen jó volt szerinte az énekkar-ügyhöz való hozzáállás. Hamar megszületett a közös megbeszélés a budapesti Építő Szakszervezeti Központ Princes Gyula főtitkárával, majd Székesfehérváron az Építők Szakszervezeti megyebizottságával Timpauer Gyula titkárral, a Fejér megyei Építőipari Vállalat igazgatójával, Kis Józseffel, a Fejér megyei SZMT-vel Csehkis Imrével, az Építők „Pintér Károly” Művelődési Házával Rajnai László igazgatóval és a városi tanács vezetőségével. Hamarosan megfogalmazódott a döntés, hogy átveszik a volt MÁV énekkar fenntartási szerepét. A városi tanács engedélyezte az Alba Regia név felvételét, azzal a kéréssel, hogy legyen ez az új kórus az Alba Regia Napok állandó szereplője és a szervezés segítője. Az új kórusba hamarosan jelentkeztek az akkor nemrég megszűnt székesfehérvári Pedagógus Kórus énekelni óhajtó tagjai, és az ugyancsak megszűnt Központi Férfikarnak leglelkesebb tagjai is. Az így felduzzadt kórus vezetését Kneifel Ferencre, a MÁV vegyeskar eddigi karnagyára bízták. A belvárosban fekvő Építők Művelődési Házában, ahol jó terem állt rendelkezésre kitűnő fűtéssel és világítással, szorgalmasan megindult a zenei munka, s már az első év rengeteg szereplési lehetőséget adott. Ilyen volt pl. az Építő Kórusok székesfehérvári fesztiválja, az Alba Regia Napok keretében, az Építőipari Vállalat vándorzászló átadási ünnepélye, szereplés a Magyar Rádióban és október hónapban megjött az első külföldi meghívás a Komárno-i munkás férfikar (Jarábik Imre) fennállásának 50. évfordulója alkalmából rendezendő dalos találkozóra. Már az első évben kialakult az, hogy melyek azok a szereplési alkalmak, melyek szinte minden évben megismétlődnek. Ezek a következők voltak: az Építő Vállalat-, a Művelődési Ház- és a város protokolláris ünnepein (Április 4., Nőnap, November 7., stb.) való fellépés, a Magyar Rádió Kóruspódiumain való fellépés, a budapesti múzeumok kóruspódiumain való szereplés. Önálló egy vagy két hangverseny a saját művelődési házban egy-egy testvér kórus (főleg építő kórus) meghívásával, s egy-egy hivatásos ének szólista vendég szereplésével, majd pedig a testvér kórusoktól kapott meghívások teljesítése más-más székhelyeken.

 

 

 

1972-ben az ezer éves Székesfehérvárt ünnepelte a város, nagyméretű dalos találkozóval, tizenkilenc kórus részvételével az Alba Regia Napok keretében. Ez alkalommal díjak adományozására is sor került. Az Alba Regia kórus – az Építők Központi Kórusának ítélt első díj után - a második díjat kapta meg. Ekkor zajlott le az első országos minősítés is, ahol az új vegyeskar az „Aranykoszorú” minősítést szerezte meg.

 

 

 

1973-ban Pécsett rendeztek építő kórustalálkozót, és ez évben volt a Vándor Sándor kórusfesztivál Székesfehérváron és Budapesten. Itt nagy hatású tömbkórusokban szerepelhetett az Alba Regia Kórus és kitűnő alkalom nyílott kórusbarátságok kötésére is.

 

 

 

1974-ben Székesfehérváron az Építők „Pintér Károly” Művelődési Házában volt az országos kórusminősítés, ahol a kórus elnyerte az első „Fesztiváli” minősítést Kneifel Ferenc vezényletével. Ugyanebben az évben volt Egerben az Építő Kórusok országos találkozója a szakszervezeti Központ rendezésében.

 

1975-ben ismét vándor fesztivál adta a munka dandárját, s új partnerrel a kőszegi Concordia Kórussal jött létre emlékezetes hangverseny pár.

 

1976-ban Budapesten a Postás Művelődési Házban volt az országos minősítés, ahol a kórus másodszor is elnyerte a „Fesztiváli” minősítést, ugyancsak Kneifel Ferenc vezényletével.

 

 

 

1977-ben a csehszlovákiai Somorján volt az ottani magyar kórusok fesztiválja, ahol fellépett az Alba Regia Kórus. Magyarországról még Vass Lajos karnagy is szerepelt és közös kórusokat is vezényelt. Ebben az évben volt az Építő Kórusok negyedik országos fesztiválja Budapesten.

 

 

 

1979. szeptember 25-én új másodkarnagyot szerződtetett a Művelődési Ház Kneifel Imre zeneakadémiát végzett énektanár és karvezető személyében, s vele a kórusképzési munka még komolyabb formát nyert.

 

 

 

1979-ben a jugoszláviai Csantavér Bartók Béla Kórusa szerepelt Székesfehérváron, majd pedig viszonzásként az Alba Regia szerepelhetett Csantavéren, az ott szervezett dalos találkozón, majd Suboticán is, a régi műemlék városházának kitűnő akusztikájú dísztermében. Ugyanebben az évben a „Daloló Somogy” c. rendezvényre kapott meghívást. A kórus emlékezetes két napot töltött Somogy megyében.

 

 

 

1980-ban egy másik jugoszláviai kórus a celjei France Preseren, hatvan tagú vegyeskar olyan hasonló nagyságú kóruspartnert keresett, amelynek székhelye közel fekszik a Balatonhoz. Székesfehérvárra esett a választás, és a déli szomszédaink három kellemes napot töltöttek Magyarországon. Ezt három eseménydús jugoszláviai nappal viszonozták az Alba Regia Kórus számára. A szép kirándulások és szereplések sokáig emlékezetesek maradnak. A forró sikerhez már hozzájárult az új másodkarnagy Kneifel Imre kitűnő munkája is.

 

 

 

1981-ben Egerben a zenei világnapon zajlott le a következő országos minősítés, ahol a kórus a legnagyobb „Fesztiváli Diplomá”-val minősítést kapta. Ez évben ünnepelte a kórus tíz éves fennállását. A Megyei Tanácstól pedig megkapta a kórus megyei díját, az úgynevezett „Velinszky László Közművelődési Díjat”. Ugyanebben az eseménydús évben zajlott le Kaposváron az építő kórusok országos fesztiválja.

 

 

 

1982-ben Lóránd István szerzői estje zajlott le Székesfehérváron, amelynek fő mozgatója és szereplője volt az Alba Regia Kórus. A szerző nemcsak dicséretekkel halmozta el a kórust, hanem kottákkal és egyéb ajándékokkal buzdította még lelkesebb munkára. Ez évben rendezték az Építők Pintér Károly Művelődési Házban a nagyszabású Kodály Ünnepélyt és Hangversenyt. Itt adta elő a kórus azt a művet, melyet Kodály 1946-ban Székesfehérváron komponált, egy akkori pedagógusképző tanfolyam résztvevői számára, a címe: Naphimnusz.

 

 

 

1983-ban Szegeden az egyetem aulájában szerepelt a kórus, majd meghívást kapott a Bécsi Ünnepi Hetekre. A szereplés a nagyszerű koncertteremben a bécsi Begegnung-ban zajlott le. A felejthetetlen vendéglátáson kívül emlékezetes marad a várudvarban lezajlott második hangverseny is, melyet kábel televízión közvetítettek a bécsi kórházak és mozgásképtelenek szociális otthonai számára. A partnerkórus a Wein-Ackersdorfi férfikar a székesfehérvári Tiszti Klub nagytermében mutatta be tudását a székesfehérvári közönségnek.

 

 

 

1984-ben Bárdos Lajos szerzői estje zajlott le a Vörösmarty Színházban, ahol az Alba Regia Kórus más kórusokkal együtt mutatta be az „Alba Regia” c. Móra Magda szövegére írt új Bárdos művet. Maga a szerző is vezényelt.

 

 

 

1985-ben egy olaszországi férfikar a Coro Alpino Veneziáno szerepelt az Építők Művelődési Házában. Azután a közös baráti találkozó azt eredményezte, hogy Pauló Camozo velencei karnagy felajánlott a másik kórusnak a velencei Antonio Lotti vegyeskarnak a partneri kapcsolatát, ami két hangversenyciklust jelentett a következő évben Székesfehérváron és Velencében. Ebben az évben volt NDK-ban az ipari szövetkezetek két napos kórusfesztiválja. Itt a kórus és Jobbágy Mária szoprán szólista akkora sikert aratott, hogy a kórustagokból és a hozzátartozóikból álló közönség felállva tapsolt és követelte a folytatást. A lelkes rendezőség ott a helyszínen hívta meg a kórust a következő zenei fesztiválra Halleba.

 

 

 

1986-ban Csehszlovákiában vendégszerepelt az Alba Regia Kórus, mégpedig a pelhrimovi Záboj Kórus meghívására, az ottani színházba és Prágában a Szent Vitus vártemplomában. A kitűnő akusztikájú helyen a koncertek felejthetetlen élményt hoztak a szereplőknek és a hallgatóknak egyaránt. Ez év októberében nemzetközi méretű zenei világnapot rendeztek az Építők Pintér Károly Művelődési Házában, ahol részt vett Pelhrimov város két énekkara és a már említett velencei Antonio Lotti vegyeskar. Itt szerepelt a helybeli Ének-zenei Általános Iskola kórusa, Lovrek Károly vezényletével, aki ifjúsági vonatkozásban jó partneri kapcsolatba került a velenceiekkel.

 

 

 

1987-ben az Alba Regia Kórusnak öt szereplést szerveztek Olaszországban, mégpedig Velencében a Canale Grande partján fekvő Szent Stae extemplomban, amit ma hangversenyteremnek használnak, továbbá két ifjúsági hangversenyt az ottani iskola jó akusztikájú aulájában. Az esti hangversenyek az olasz kórussal közösen zajlottak. A búcsú szereplés a Szent Mark Bazilikában zajlott le, egy ünnepi misén, ahol a világhírű Gabrieli zeneszerzők annak idején bemutatták híres több kórusos műveiket. Ennek világhírű akusztikája, nemcsak a zeneszerzőket ihlette mg, hanem az Alba Regia Kórus énekeseit is, szárnyakat adva a kristálytiszta énekléshez. Az olaszországi négy nap felejthetetlen élményt jelentett a kórusnak, a vezetőknek és Jobbágy Mária énektanárnak, a szoprán szólistának is. Ez évben sor került még augusztus 20-án a kórus szereplésére a megyei kitüntetések ünnepélyén, továbbá a Vándor Fesztiválon Budapesten, és a karácsonyi ünnepi hangversenyen. A következő évek terveiben szerepelt az NSZK-ban lévő Renningen város meghívása, ennek 1989-ben tudtak eleget tenni. Ekkor ünnepli a kórus - az előd MÁV vegyeskar éveit is beszámítva - 40 éves fennállását és Kneifel Ferenc karnagyi működésének 50 éves évfordulóját.

 

 

 

IV. A kórus története karnagyváltás után

 

 

 

1991. áprilisában zajlott az Alba Regia kórus húsvéti hangversenye a Ciszterci templomban Kneifel Imre vezényletével. Öt motettát szólaltattak meg, a XVI. Században élt zeneszerzőktől. Az előadott művek között kiemelkedő volt a nyolc szólamú Lotti Crucifixcusa, de az est csúcspontja Caldara Missa Dolorósája volt. A mű előadásában közreműködött a zeneiskola tanáraiból alakult kamarazenekar is.

 

 

 

1992. ekkor már egyesült Kneifel Ferenc által vezetett Alba Regia Kórus Kneifel Imre másik kórusával, az Ikarus kórussal. Így iskolázottabb, fiatalabb hangokkal gazdagodott a kórus. A minőségi változás mellett egy másik folyamat is elkezdődött, az önfenntartásra való törekvés. A kórustagok szerény tagdíjjal is hozzájárulnak az egyesületként működő énekkar életben tartásához. Ez évben adták elő húsvétkor a Mozart Requimet. A következő éveket a kórustagok összecsiszolódása és kisebb hangversenyeken való részvétel jellemezte.

 

1991. és 1993. között részletes naplóbejegyzések maradtak meg Komor Kázmérné Borika néni (alt) tollából

 

1991. december

 

Az énekkar évzáró estjén Kneifel Imre karnagy pár mondatban beszélt a szeptembertől eltelt időről, majd elmondja, hogy terve szerint az Ikarusz és Alba Regia kórus együtt fogja énekelni Mozart: Requiemjét húsvét vasárnap, amennyiben a kórus tagjai vállalkoznak a mű megtanulására. Az Ikarusz kórus már énekelte ezt a művet.

 

Májusban meg Kodály: Székely fonójának előadásában vehetnénk részt.

 

A két énekkart fenntartó vállalatok anyagi gondjai miatt megfontolandó a két kórus egyesítése (nem a közeljövőben). Ezek a tervek rendszeres próbárajárást és nagyobb fegyelmet igényelnek mindkét kórus tagjaitól.

 

 

 

1992. január 

 

Megkezdődtek a közös próbák. A karnagy úr felajánlotta, hogy szólamonként magnószalagra éneklik a művet (a tanulás elősegítésére), hogy ha erre igény van. Elmondja, hogy pályázatot nyújtott be az önkormányzathoz a kórus támogatására. Egy belga kórussal kötött kapcsolatról tájékoztat. Húsvét előtt jönnek Székesfehérvárra. A Mozart mű előadásában ők is részt vesznek. A viszontlátogatásra 1993-ban kerülhet sor 60 fővel. A költsége kb. 5.000 ft/fő.

 

 

 

1992. február

 

Farkas Tibor jelzi, hogy lemond egyesületi elnöki tisztéről. Műsorral készülünk a Budapesti Vasas Dalosünnepre. Február 29-én Ikarusz autóbusz szállította térítésmentesen a két kórus tagjait a Budapesti Vasas Székházhoz. Mivel zongorakísérőnk nem volt műsorunk módosult.

 

Tavaszi dalocska,

 

A lány a rétre ment,

 

Szeged felől,

 

A magyarokhoz -közös szám

 

Are verum corpus   -közös szám

 

Résztvevők száma: 40 fő.

 

 

 

1992. március

 

Elmaradt az énekóra, helyette vezetőségválasztó közgyűlést tartottunk. Létszám: 39 fő. Farkas Tibor egyesületi elnök, majd Zalka László egyesületi titkár megindokolta lemondását. Zalka László ismertette az egyesület pénztár naplójában naprakészen vezetett anyagi helyzetet, melynek alapja a havonta 150,- Ft-onként befizetett tagdíj. Letéti jegyekben 110.000,-Ft.

 

Kneifel Imre karnagy megköszönte a lemondott vezetőség eddigi munkáját. Nyílt szavazással megválasztottuk az új vezetőségi tagokat.

 

Elnök (menedzser): Vass György

 

Művészeti vezető: Kneifel Imre

 

Titkár: Csomai Lászlóné

 

Gazdasági: Horváth Kálmán, Orsovai Tiborné

 

Kottatárs: Lórodi Attiláné

 

Jegyző: Komor Kázmérné

 

Kneifel Imre ismertette a belga kórus programját. A húsvét vasárnapi előadásunkat megelőző feladatokat.

 

A két nagy programmal kapcsolatos költségvetés tervezetet (cca: 200-250.000 Ft).

 

Az Alba Regia kórus tagjai közül Jeszkel Lászlóné, Veininger Zsuzsa, Gergely Rozália, Ferenczy Zoltán voltak a hozzászólók.

 

Hozzászólásuk lényege: kevés a tájékoztatás (pl. a belga kórus látogatásáról nagyon későn értesültünk). Miért csak az Alba Regia kórus állja a vendéglátás anyagi részét, ami kimeríti anyagi alapunkat és további működésünket is nehezíti.

 

Igazságtalannak tartják, hogy a majdani viszontlátogatás költségeit egyenlő arányban állják a két kórus tagjai. Horváth Kálmán ezzel kapcsolatban javasolja, hogy ki kell dolgozni a költségek arányos megosztására tervet. Most a kiadásokra az Alba Regia kórus megelőlegezi a pénzt.

 

- A Reqiuemet zenekarral csak az előadás napján próbáljuk, előtte Tóka Szabolcs helyettesíti zongorán a zenekart. Viszonzásként segítséget kér. (Jelentkezett rá: Kneifel Imre)

 

- Aki anyagi támogatást szerez a kórusnak, az összeg 20 százalékáig részesedik belőle (ennyivel kevesebbet kell majd befizetnie. K.I.)

 

- Az előadás belépőjegyei tombolaként is számítanak. Díjak: két személyes vacsora a kínai étteremben; 3 darab cd lemez; 2 db cd lemez.

 

- Megállapodtunk abban, hogy áprilisban 500-1.500 Ft között fizetünk be tagdíjat.

 

- A belgák hivatkozva saját hangversenyükre lemondták a Mozart mű előadásában való részvételüket. K.I.

 

Minden szólam számára külön-külön egy intenzív külön próba volt.

 

1992. április

 

 

 

7. Kneifel Imre karnagy ismerteti a belga kórus részletes programját. Próba után a kórus teljes vezetősége megbeszélésre marad.

 

A karnagy ismerteti a részletes költségvetést. Reszort feladatokra vállalkozókat kér.

 

Mindegyik napnak, ill. programnak meglesz a magyar felelőse, aki többek között az anyagi rész rendezését végzi.

 

Tolmácsoláshoz kér segítséget.

 

Vasárnap délben érkeznek a vendégek, aki teheti, jöjjön a fogadásukra. Április 13-á a Prohászka templom beli szereplésen hallgatjuk meg őket. Utána a tiszteletükre a VOGE-ban lesz vendéglátás. Harapnivalókról mindkét kórus hölgy tagjai gondoskodnak.

 

10. A próbát Balogh Márta karnagy tartotta. Kneifel Imre karnagy Budapesten a zenekarral próbál (Vasas).

 

Tolnatamási kórus 25 éves jubileumi hangversenyére meghívást kaptunk. K.I.

 

12. Vasárnap 13 órakor érkeztek meg a belga vendégek. 40 énekes ill. zenész és 13 turista (a turisták programját is mi szerveztük). A vendéglátás a vasárnapi ebéddel kezdődött és a szombati vacsorával végződött. Szálláshelyük: Lánykollégium.

 

Programjaik helyszíne: Tihany, Badacsony, Pákozd, Sukoró, Sárbogárd, Mór, Veszprém, Iszkaszentgyörgy, Budapest.

 

19. Húsvét vasárnap: 15:30 próba a Vasas zenekarral. 19:30 Mozart: Requiem előadás a Ciszterci templomban.

 

21. Kneifel Imre értékelte a vendéglátást és hangversenyt. Ismertette a május 23-i VOK beli hangverseny anyagát.

 

Vezetőségi ülés: a vendéglátás és hangverseny kiadásainak elszámolása. Belga kórus és turisták ellátása mindösszesen: 236.000 Ft. Mozart hangversennyel kapcsolatos kiadás:

 

24. A Rádiótól értesítést kaptunk, hogy májusban felvételt készítenek velünk is. K.I.

 

Nyertes hangversenyjegyek tulajdonosai:

 

1-1    cd lemezt nyert:

 

Lórodi Attila

 

Horgos Gézáné

 

Varga János Ady E. u. 22.

 

Almási Gabriella Palotai u. 67. 4/13.

 

Mikus Melinda

 

Két személyes vacsora a kínai étteremben:

 

Regős Ferencné Budai u. 204.

 

Sooters szolgáltatás:

 

Ádám Edit Irányi D. u. 4.

 

Raitsits Tivadar József A. u. 25.

 

1992. május

 

5 Vass György az énekkar elnöke és a karnagy ismerteti a kórussal a belga kórus vendéglátásával kapcsolatos elszámolást. A kórustagok az elszámolást elfogadták.

 

Rádiófelvétel időpontja: június 6. Tamási vendégszereplés: május 30.

 

1992. június

 

6. Kisebb bonyodalmak (rádiósok késése) után megtörtént a rádiófelvétel.

 

12. Évadzáró est. Nők harapnivalót, férfiak innivalót hoztak. Megtisztelt bennünket jelenlétével Kneifel Ferenc, Kneifel Ferencné.

 

Kneifel Imre karnagy visszaemlékezik az évközben történt hangversenyekre és fontos eseményekre. Megköszöni a hozzáállását az énekkari munkához és az azzal kapcsolatos feladatokhoz. Személy szerint is felsorolja azok nevét, akik a legtöbbet tettek. Felvázolja az elkövetkező év feladatait (a várható nehézségeket, próbaterem körüli bizonytalanságot) a várható hangversenyeket: zenei világnap, Kodály évforduló, Requiem esetleges újabb előadása.

 

Balogh Márta másodkarnagy bejelenti, hogy szeptembertől Veszprémben dolgozik, ezért meg kell válnia a kórustól.

 

1992. szeptember

 

1. Kneifel Imre karnagy üdvözli a kórustagokat. Méltatja az elköszönt Balogh Márta munkáját. A kórus elnöke és titkára virággal és ajándékkal köszön el mindnyájunk nevében.

 

A karnagy arról beszél, hogy a belga kórus érdeklődött mikor és milyen létszámban viszonozzuk látogatásukat.

 

Vass György közli, hogy a Requiem előadásán készült filmfelvétel szeptemberben látható lesz a helyi TV adásában.

 

1994. évre szóló meghívást kaptunk Angliából.

 

A két kórus tagjainak nyilvántartása mostantól egy munkanaplóban történik.

 

14. Emlékeztető vezetőségi ülésről.

 

Jelen vannak:

 

Kórus vezetőségi tagjai: Kneifel I., Csomai Lné, Ortovai Jné, Tóth K., Veszeli Pné, Lórodi Lné, Kozma Kné.

 

Ikraus Műv.Ház részéről: Kovács József és Ree Géza,

 

ARÉV részéről: Zsolnai Zoltán

 

Csomainé ismerteti a napirendet:

 

1992/93. év munkaterve: két kórus egyesítése, próbaterem, gazdasági helyzet.

 

Ree Géza márciusban kelt feljegyzésre utal mely szerint:

 

-          továbbra is fennáll a próbalehetőség a Gárdonyi Géza Műv.Házban.

 

-          próbánként 2 óra, szereplésekkor 4 óra díj illeti meg a karnagyot

 

-          az Ikarusz kórus kottái és ruhái továbbra is rendelkezésre állnak.

 

Kneifel Imre jelenlegi próbatermünkkel kapcsolatban kéri, hogy időben megtudjuk, ha a próbatermünk nem szabad-Zsolnai Zoltán felé.

 

Kovács József: az Ikarusz Máv.Ház a jövőben más célt szolgál –Bpestről a vezérigazgatóság ide költözik – vegyük figyelembe.

 

Zsolnaiy Z. javasolja: ésszerű lenne biztos helyiségről gondoskodni.

 

Húsvéti (Mozart: Requiem) hangversennyel kapcsolatos kiadások ill. fizetések voltak:

 

Ikarusz Műv.Ház. fizette:

 

21.000 Ft zenekari próba

 

9.110 Ft    autóbusz

 

2.750 Ft    hirdető

 

5.200 Ft kotta, plakát

 

37.060 Ft

 

Kórus fizette:

 

24.000 Ft zenekar

 

4.000 Ft    zenekar

 

8.000 Ft    szólisták

 

1.500 Ft üdítő

 

38.500 Ft

 

Ree Géza: Nincs külön költségvetése a kórusnak és a Műv.Háznak. Esetekre, feladatokra adnak hozzájárulást.

 

Elhangzott még, hogy Kneifel I. karnagypályázatát elfogadták. 20.000 Ft érkezett ilyen címen az Ikarusz Műv.Ház számlájára.

 

Kovács J. Kulturális feladatokra az önkormányzat több támogatást ígér a Műv.Háznak.

 

Kneifel I. A tavaszra tervezett belgiumi út várható költségeiről beszél a 92/93-as év programjai közül.

 

Egy autóbusszal kellene menni (emeletes) két gk-vel. A kötlségek kiszámításánál figyelembe kell venni ki mióta kórustag. (Várható) A műsort több rövidebb mű tenné ki, amit máshol is énekelhetnénk.

 

További fellépési tervek:

 

Október 31. hangverseny a helyi Református templomban

 

December 16. Kodály est (István teremben vagy színházban más kórussal)

 

December (?) Mátyás templom

 

1993. február. Martonvásár (a belga út előtti főpróba)

 

Továbbra egy karnagy irányítja a kórust. Szólamok betanításába bevon 1-1 kórustagot, akik óradíjat kapnak.

 

1993. január

 

4. Kneifel Imre karnagy úr boldog új évet kívánva köszönti a megjelente kórustagokat. Működésünkkel kapcsolatban elmondja:

 

- fenntartásunkhoz a város 100.000 Ft-tal hozzájárul (később még 100.000 Ft-ot kapunk)

 

- a január közepére tervezett hangversenyünk időpontját későbbre kell tenni (február 6.) egyébirányú elfoglaltság miatt

 

- a TALENTUM szervezésében történő kórusversenyre benevezte a kórust

 

- májusban rádiófelvételünk lesz

 

22. Vezetőségi megbeszélés (majd a kórus tájékoztatása( a belgiumi úttal kapcsolatban

 

Téma: kérjünk hozzájárulást az Ikarusz-tól és a Polgármesteri Hivataltól.

 

Utazási lehetőségek:

 

-          49 férőhelyes busz (helyi) 300.000 Ft

 

-          70 férőhelyes busz (bp-i) 600.000 Ft.

 

1993. február

 

Kneifel Imre karnagy szóvá teszi, hogy a kórustagok részvétele és teljesítmények a próbákon nem megfelelő. Beszél a beéneklés fontosságáról, mely összefüggésben van a kórustagok hangszínével.

 

Gyermekeinkért rendezendő jótékonysági műsoron (III.20.) kórusunk is részt vesz (nem teljes létszámban).

 

Az utazással és költségeivel kapcsolatos javaslatok:

 

Nagybusz: 500 – 520e Ft,

 

Kisbusz 330e Ft. (+személykocsi), melyik legyen?

 

Juhász Balázs: átalányt fizessünk, és inkább kisbusszal menjünk. Munkanélküliek, tanulók és nyugdíjasok is vannak az énekkar tagjai között. Anyagi lehetőségeink erősen behatároltak.

 

Horváth Kálmán: arányosan legyen a befizetés régi és új énekkari tagok között.

 

Kneifel Imre: a németektől kapott OM az énekkaré, nem egyéneké.

 

Huber Mihály: az is megoldás lenne, ha a régi kórustagok pár száz forinttal többet fizetnének, hogy az újaknak ne kelljen irreálisan sokat fizetni (ebben mindenki egyetértett).

 

1993. március

 

A KÖFÉM Művelődési Házban rendezett jótékonysági célú esten 25 tagú kamarakórus képviselte énekkarunkat.

 

1993. május

 

Felkérésre részt vettünk a Korona Vásár megnyitóján. 56 fő. Gregorián konferencia keretében énekelt kórusunk.

 

1993. június

 

2. Az MMK-ban német vendégkórus részvételével rendezett hangversenyen énekeltünk. Résztvevők száma: 53 fő.

 

11. Városunkban rendezett orvosi kongresszus szervezőinek felkérésére hangversenyt adtunk a Bazilikában. Résztvevők száma: 54 fő. Művek: Caldara: Missa Dolorosa

 

18. Vidám évadzáró „bulit” rendeztünk.

 

1993. július

 

10. Kápolnásnyék fennállásának 800 éves évfordulóján 23 fő képviselte kórusunkat. Sikeres szereplés volt a kis létszám ellenére.

 

26. Egy hazánkba látogató német kórussal adtunk közös hangversenyt a VOK-ban, melyet „szerény” vendéglátás követett. Az ALBA REGIA Szállodában, a vendégek szálláshelyén.

 

 

 

 

 

1993. augusztus

 

28. Tekintettel a közelgő zenei világnapra (Handl: Sámson oratóriumából szeretnénk énekelni) rendkívüli és rendkívül tartalmas kóruspróbát tartottunk az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskolában (kastélyban). Mivel sokan voltunk jelen – és Vass György a kórus elnöke már hónapokkal ezelőtt jelezte, hogy munkája miatt nem tudja megfelelően ellátni az elnöki teendőket – új elnököt választottunk, illetve kibővítettük a kórusvezetőség létszámát. Nyílt szavazással a vezetőség a következőkre módosult:

 

Elnök:             Huber Mihály

 

Elnök hely.:       Tóth Katalin, Galambos Éva

 

Titkár:       Csomai Lászlóné

 

Titkár hely.:      Veszeli Pálné

 

Gazd.üi.:     Orsovai Tiborné

 

Gazd.üi.hely.:     Hegedűs Andrea

 

Pénztáros:         Révész Erzsébet

 

Pénztár ell.:      Csetényi Attiláné

 

Jegyző:       Komor Kázmérné

 

Kottatáros:        Lórodi Attiláné, Rentka Eszter

 

Szólamfelelősök:   Szemenyei Ágnes, Galambos Éva, Szabó János, Nánási Rezső

 

1993. szeptember

 

A kórus tagsága elfogadta, hogy havonta 150 Ft tagdíjjal járulunk hozzá a kórus fenntartásának költségeihez. A székesfehérvári új református templom alapkőletétele alkalmával énekeltünk. Közös próbákat tartottunk azokkal a kórusokkal, akikkel együtt énekeljük a Sámson oratóriumot.

 

1993. október

 

1. A zenei világnap alkalmából a Vörösmarty Színházban énekeltük Handl: Sámson c. oratóriumot. A város több énekkarának, a zeneiskola zenekarának részvételével.

 

10. A fennállásának 20. évfordulóját ünneplő móri vegyeskar ünnepi hangversenyét színesítettük több más kórussal együtt.

 

Műsorunk:

 

Lassus: Jubilate deo

 

Viudana: Exuetate justi

 

M.: Csalogány

 

Dawson: Nemsokára véget ér

 

Kodály: Szép könyörgés

 

Bárdos: Patkóéknál

 

Birtalan: Félre tőlem búbánat

 

12. Kneifel Imre karnagy részt vett egy amerikai kórusmenedzser előadásán. Beszámolt a hallottakról. Hogyan kell és lehet elfogadtatni a kórust a közvetlen és tágabb környezettel. A vezetőség tagjai nem kell, hogy kórustagok legyenek, de olyan emberek, akik akarnak és tudnak tenni az éneklő közösségért. Próbáljunk meg mi is barátokat (nem feltétlen anyagi) támogatókat (szerezni) megnyerni a kórus számára.

 

1995. Zámolyon és Kincsesbányán járt a vegyeskar. Máig is emlegetik az ottani vendégszereplést, ahol a közönség hálás volt az élményért. Ritka ajándék a kisebb településeken a dalos vendég, aki szívből énekel, nem „borsos” gázsiért. Ebben az évben Galántán és a környező falvakban is bemutatták azt a koncertprogramjukat, amellyel Székesfehérváron a Ciszterci templomban arattak nagy sikert. Amikor bevonult a Los Andinos együttes dobokkal, pánsípokkal, a közönség csodálkozott, de amikor megszólalt Ramirez: Kreol miséje, majd a Hermann László Zene Iskola vonósai és az Alba Regia Kórus, mindenkit elbűvölt a sokféleség és a másféleség élménye. Más-más hangszerelésben, feldolgozásban, de mindenki ugyanarról: az Istenről és emberről szólt azon a koncerten. Ezt a koncertprogramot a Kongresszusi Palotában is előadták.

 

 

 

1996. szeptember 29-én Carl Orff: Carmina Burana-ját hallgathatta a közönség Dunaújvárosban, a népszerű mű nagy előadó apparátust igényelt. A városok közötti kulturális együttműködés szép példája, hogy hat székesfehérvári kórus, köztük az Alba Regia Kórus, a Székesfehérvári Szimfónikus Zenekar, a Győri Ütőegyüttes, a Dunaújvárosi Vegyeskar elhatározták, hogy bemutatják e méltán népszerű oratórikus művet. Nagy sikert aratott. Ebben az évben vettek részt a budapesti Nemzetközi Versenyen, ahonnan ezüst éremmel tértek haza.

 

 

 

1997. A tavak városában, a finn testvérvárosban, és Renniben rendezett 25. Nemzetközi Folklór Fesztiválra volt hivatalos az Alba Regia vegyeskar, mely ebben az évben ünnepelte 15. születésnapját. Születésnapjuk alkalmából megkapták a Vasas Szakszervezet Nívódíját. Kodályt változatlanul nagy tisztelet övezi külföldön, ünnepélyes csönd és áhítat fogadta Renniben is Kodály Ádventi énekét, Jézus és a kufárokat, Szép könyörgés című művét.

 

Részletes eseménytörténet és a bemutatott művek kronológiája 1990-2000 között ide kattintva olvasható.

 

2000. márciusában hallhatta a székesfehérvári közönség Mozart: A dúr és Betthoven: IX. szimfóniáját. Közreműködött: Kováts Kolos, Cselvek Etelka, Molnár András és Takács Tamara, vezérnyelt: Drahos Béla. Ez év novemberében hivatalosan is hangversenykórussá nyilvánították a vegyeskart, ebben az évben részt vettek az olaszországi Riva Del Garde-ban a Musica Mundi fesztiválon, ahol ezüst érmesek lettek. Ez év szeptemberében adta elő a kórus a budavári Mátyás templomban a Mozart: Requiemet. Közreműködött: Pérchy Kornélia-szoprán, Németh Judit-alt, Mukk József-tenor, Gregor József-basszus, a Primavera Kórus, az Alba Regia Vegyeskar, az Alba Regia Szimfónikus Zenekar, vezényelt Drahos Béla.

 

 

 

2001. A horvátországi Zadarban egy nemzetközi fesztiválon vett részt a kórus, az énekkar hetedik lett a zeneművészeti főiskolai karokkal teletűzdelt húszcsapatos mezőnyben. Ebben az évben ünnepelte a kórus fennállásának 20. évfordulóját. Jogelődje a Dél-vidéki Vasúti Dalárda, pedig már több, mint száz éve alakult. Ebben az évben adták elő a székesfehérvári Bazilikában a Verdi Requiemet, amelyet Drahos Béla vezényelt, ezt a művet CD-re felvették.

 

 

 

2002. Nagyszabású koncertre készült a vegyeskar, ahol Haydn Nelson Miséjét adták elő, Drahos Béla vezényelt, közreműködött az Alba Regia Vegyeskar és a Székesfehérvári Alba Regia Szimfonikusok. Az előadás kitűnő kritikát kapott. A kórus rendszeresen részt vesz a városi rendezvényeken, a zenei világnapi hangversenyen, a Vörösmarty Színházban, a karácsonyi koncerten és a jeles ünnepeken. A kórus szerepel a Magyar Rádió Kóruspódium adásában, ahol minden évben felvétel készül a kórussal. Erre a felvételre a Magyar Rádió szakmai zsűrijének döntése alapján kerülhet sor. Ezek a fellépések is további rangot jelentenek a kórusnak.

A későbbi évek és fényképek még feltöltés alatt állnak.